Wat motiveert ons?

Wat motiveert ons?
Wij vinden fietsen belangrijk omdat :
fietsen gezond is,
het milieu spaart,
weinig kost,
de verkeersdruk doet afnemen,
parkeerruimte spaart,
vaak veel sneller is dan ander vervoer
en omdat het gewoon prettig is.

De afdeling sluit nauw aan bij de speerpunten van de landelijke vereniging. Ze gaat ervan uit dat fietsers belang hebben bij:
verkeersveiligheid
fietsvriendelijke ontwerpen van wegen en kruispunten
een wegdek dat prettig fietst
het voorkómen van fietsdiefstal
goede fietsenstallingen
voldoende gelegenheid om de fiets te parkeren
een goed netwerk van fietsroutes
een goede fietskaart
maatregelen die het fietsen bevorderen

De afdeling probeert z’n doelen te bereiken door onveilige, onwenselijke en fietsonvriendelijke situaties te signaleren en te inventariseren.
Verbeteringen te ontwikkelen en via ambtelijk overleg door te voeren. Tevens door beïnvloeding van de plaatselijke politieke partijen fietsersbelangen hoog op de agenda te krijgen. Nederland staat internationaal bekend als fietsland. Dat lijkt de Fietsersbond terecht. Toch zijn daarmee de belangen van fietsers niet automatisch veilig gesteld. ’t Kan altijd nog beter en het blijft daarom zaak om in overleg te zijn met beleidsmakers, om ze kritisch te volgen en zodoende de fiets hoog op de politieke agenda te houden.