Welkom

Welkom….
… op de website van de Fietsersbond afdeling Waterland.

De Fietsersbond is de grootste belangenvereniging voor fietsers in Nederland met 36.000 leden.
De Fietsersbond heeft 130 lokale afdelingen die in hun omgeving actief zijn. Eén van die afdelingen is de afdeling Waterland.

De afdeling Waterland beschikt over actieve vrijwilligers die goed op de hoogte zijn van fietsroutes en fietsvoorzieningen in de omgeving.
Wij hebben regelmatig overleg met de omliggende gemeentes.

Een kleine greep uit wat de Fietsersbond, afdeling Waterland bereikt heeft:

 • Rotondes met voorrang voor fietsers binnen de bebouwde kom,
 • Verbeteren kwaliteit fietspaden,
 • Nieuwe fietsrekken in de binnenstad,
 • Gratis, bewaakte rijwielstalling met ergonomische bovenrekken,
 • Toezichthouders rondom stalling NS Beatrixplein,
 • Betere en meer fietsenrekken bij het Waterlandziekenhuis,
 • Verbeteringen Kanaaldijk,
 • Opknapbeurt van het fietspad langs de Where,
 • Verwijdering gevaarlijke hobbels bij kruispunt kanaaldijk-Neckerstraat
 • Fietsstroken langs de Purmerenderweg in de Beemster,
 • Veiliger, met stoplichten beveiligde kruising Zuiddijk en Purmerenderweg in Zuidoostbeemster,
 • Gedeeltelijke afsluiting Oostdijk tussen Oosthuizen en Kwadijk voor het gemotoriseerd verkeer.

De Fietsersbond denkt mee met beslissingen van de gemeentes in Waterland die de fietsers aangaan.
De Fietsersbond voert acties om de fietsveiligheid te vergroten.

Onze actiepunten:
   – Verbetering Van IJsendijkstraat,
   – Betere en meer fietsrekken bij het Leeghwaterzwembad, winkelcentra en bioscoop,
   – Fietsrekken op de kop van de Koemarkt,
   – Terugdringen fietsendiefstal,
   – Fietsverlichtingsactie,
   – Fietsdiefstalpreventie,
   – Tweede gratis bewaakte fietsenstalling bij het Tramplein met camerabewaking,
   – Verbeteren fietspad Oudelandsdijkje richting Ilpendam,
   – Aanleg fietspad Edam-Hoorn langs het IJsselmeer,
   – Autovrijmaken Oostdijk Beemster,
   – Openhouden overweg bij Warder.

Laat uw stem horen!
De fietsvoorzieningen in Waterland en Purmerend kunnen nog beter. Goede fietsvoorzieningen komen er niet vanzelf. Daarom is het belangrijk dat fietsers hun stem laten horen.

Hoe meer leden de Fietsersbond in Waterland en Purmerend heeft, des te groter de kans op succes bij acties die wij voeren.

Waterland… met u hebben wij een (fiets)band