Onze uitdagingen

1 Evaluatie van het gemeentelijk beleid

2 Fietsen is duurzaam

3 Fietsen draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving

4 Veilig fietsen

5 Gezondheid en geluk

6 Scholen

7 Meetbare doelstellingen en data