Motie gemeenteraad

Hoornsebrug

hoornse brug

In de gemeenteraad van Purmerend is de situatie van de Hoornsebrug aan de orde geweest door middel van de motie Verkeersveiligheid fietsers Hoornsebrug.

Volgens de Fietsersbond is het fietspad op de Hoornsebrug nog steeds gevaarlijk en zijn spoedige aanpassingen nodig. De brug moet zo snel als het kan veiliger worden voor alle verkeersdeelnemers.

Het college is daarom gevraagd om in overleg met de Fietsersbond en de politie te zorgen voor een optimale verkeersveiligheid en de gemeenteraad van de plannen op de hoogte te brengen. Zo luidt de met algemene stemmen aangenomen motie van de fracties D66, Gemeentebelangen Purmerend, Leefbaar Purmerend, PVV, GroenLinks en Fractie Schaaij over de Hoornsebrug.

De brug werd in 2019 opgeknapt, maar is volgens de Fietsersbond erg onveilig voor fietsers. Het fietspad aan de oostkant is te smal en de afbakening met het andere verkeer is niet goed uitgevoerd. De brug is onderdeel van een drukke verkeersroute waar ook veel fietsers gebruik van maken, waaronder een groot aantal scholieren van het voortgezet onderwijs. Sinds 2019 is er nog maar weinig veranderd aan de verkeersveiligheid van fietsers op de brug.

Het college zegde toe er naar te streven om de verkeersveiligheid snel te kunnen verbeteren. De raad wordt geïnformeerd zodra de planning hiervoor bekend is.

Categorieën