aanpassingen aan alle rotondes

rotondes

knelpunt opgelost

rotonde

Rotondes aangepast

De Fietsersbond Waterland feliciteert de gemeente Edam-Volendam met de aanpassing van alle rotondes. Op 24 december is ook de laatste rotonde (bij de Rabobank) klaar. Eindelijk hebben ook in onze gemeente fietsers voorrang op de rotondes, zodat wij geen uitzonderingspositie meer innemen in Nederland. Al heel lang geldt namelijk de landelijke richtlijn dat fietsers op rotondes BINNEN de bebouwde kom voorrang hebben. Wij waren dan ook blij verrast toen in ons laatste overleg met de wethouder en ambtenaren verkeer dit knelpunt na ruim 20 jaar van de lijst kon worden afgevoerd.

Fietsers hoeven nu niet meer voortdurend af te stappen. De ongemakkelijke situatie waarin verreweg de meeste auto’s wel voorrang gaven, maar de fietser daar niet op kon rekenen, behoort tot het verleden. Ook voor automobilisten is de situatie nu duidelijker geworden. De doorstroming wordt bevorderd, omdat fietsers nu niet meer helemaal moeten afremmen, alvorens verder te rijden.

Categorieën