hachelijke situaties

Kruising Melkweg- Kanaaldijk

melkwegkanaaldijk_Moment

Begin juni is de Kanaaldijk weer helemaal geopend voor fietsers en voetgangers. De jarenlange afsluiting is voorbij en er wordt weer veelvuldig gebruik van gemaakt. Als gevolg hiervan doen zich ter hoogte van de Melkwegbrug regelmatig hachelijke situaties voor. Er zijn al een paar botsingen tussen fietsers voorgevallen.
We hebben dit eens nader bekeken en hebben vastgesteld dat een van de fietspaden in de voorrang moet worden gezet. Het lijkt ons het beste het fietspad dat het meest gebruikt wordt voorrang te geven. Dat is de route Melkweg richting Melkwegbrug naar het stadje en het lijkt ons het beste dit fietspad in de voorrang te zetten.
Tijdens ons overleg met de gemeente hebben wij dit ook voorgesteld. De ambtenaar zal ons voorstel aan de verkeerscommissie voorleggen. Wij verwachten dat het afdoende geregeld zal worden.

Categorieën