Fiets ten onrechte verwijderd

Wanneer is mijn fiets ten onrechte verwijderd?

In veel gemeenten worden fietsen bij het station of in het stadscentrum verwijderd. Kan dat zomaar?

In principe mogen gemeentes fietsen die in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gestald zijn, wegslepen. Deze bevoegdheid heet het toepassen van bestuursdwang en is gekoppeld aan een aantal zorgvuldigheidseisen, geformuleerd in de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb).

Kort samengevat zijn deze: 1. De overtreder wordt eerst persoonlijk schriftelijk op de hoogte gesteld van het feit dat hij in overtreding is. In de praktijk betekent dit een sticker op je fiets of een label aan je stuur.
2. De eigenaar moet verzocht worden om (zonder sanctie) de overtreding ongedaan te maken. Kortweg: je moet je fiets weghalen.
3. Er moet een redelijke termijn gesteld zijn waarbinnen je je fiets moet verwijderen. Pas na het verlopen van die termijn mag de gemeente de fiets daadwerkelijk weghalen.

Alleen als je fiets hinderlijk of gevaarlijk gestald is, mag de gemeente de fiets direct wegknippen. Er moet in dat geval ook echt sprake zijn van daadwerkelijk gevaar of hinder (bijvoorbeeld geparkeerd voor een ingang of een nooduitgang). Overigens moet de gemeente (achteraf) op schrift stellen waarom zij vond dat er sprake was van gevaar of hinder.

Als er alleen een parkeerverbod voor fietsen geldt (blauw rond bord met een rode rand en daarin een fiets en bromfiets), dan mogen fietsen niet weggesleept worden. Wel mag de politie degene die het parkeerverbod overtreedt, beboeten. De boete moet echter op naam uitgeschreven worden. Aangezien fietsen geen nummerplaat hebben, is dat lastig. In de praktijk betekent dit dat de politie dus naast de fiets moet blijven staan om bij terugkeer van de eigenaar een bon uit te kunnen schrijven.

Gemeentes moeten zich aan al de bovengenoemde drie zorgvuldigheidseisen houden. Helaas is dat in de praktijk vaak niet zo. In dat geval kunnen slachtoffers van onzorgvuldig wegsleepbeleid bij het college van Burgemeester en Wethouders bezwaar instellen tegen dit beleid, indien nodig gevolgd door beroep bij de bestuursrechter. In het verleden is dit meerdere malen met succes gebeurd. Er liggen dan ook diverse gerechtelijke uitspraken waarin fietsers in het gelijk zijn gesteld.

Als je fiets ten onrechte is weggesleept, kun je al je gemaakte kosten op de gemeente verhalen, zoals:
• De kosten die je moet betalen bij het ophalen van de fiets
• De kosten voor de aanschaf van een nieuw slot als dat is doorgeknipt
• De kosten voor vervangend vervoer over de tijd dat je niet over je fiets kon beschikken
• De kosten voor het vrij moeten nemen van je werk om je fiets op te halen.

De Fietsersbond is overigens niet altijd tegen het wegslepen van fietsen. Fietsen die direct gevaar of hinder veroorzaken aan anderen moeten direct weggesleept kunnen worden. De APV kan in de praktijk heel goed gebruikt worden om zwerffietsen en wrakken uit de stalling weg te halen. Zij ‘vervuilen’ immers de stalling en nemen onnodig plek in.

Bezwaarschrift
Als je fiets ten onrechte is verwijderd, kun je een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. De werkgroep Fiets en Recht van de Fietsersbond heeft een voorbeeldbezwaarschrift op de website gezet.

Wat zijn de regels?
Stallingverbod: boete
Bij overtreding: een boete. Weghalen mag niet. De bekeuring moet persoonlijk, op naam of kenmerk uitgeschreven worden. Aangezien fietsen geen nummerbord hebben, is dat een probleem. De politie moet dus wachten tot de eigenaar zich meldt.

Fiets verwijderd

Wegslepen

Op het waarschuwingsbord moet het betreffende artikel uit de APV en een telefoonnummer van het opslagdepot staan. Beboeten kan niet. Wegslepen mag pas na een persoonlijke waarschuwing (sticker of kaartje aan de fiets). Je moet binnen een redelijke gestelde termijn zelf je fiets kunnen weghalen. Wat redelijk is, kan een twistpunt zijn. Weggeknipte fietsen moeten minimaal drie maanden bewaard worden, wrakken twee weken. Een fiets is een wrak als er niet meer mee te rijden is, hij verwaarloosd is en opknappen meer kost dan hij waard is.

Gevaarlijk of hinderlijk gestald?
Dan mag de fiets zonder vooraankondiging verwijderd worden. De gemeente moet wel op schrift stellen waarom er met spoed verwijderd is en er moet ook daadwerkelijk gevaar zijn.